Poslovni imenik Gornji Vakuf/Uskoplje


Visitor Map
Create your own visitor map!
ispravke i dopune: anteraic@comcast.net

subota, srpnja 09, 2005

 

Rose-Wood d.o.o.

Djelatnost: PILANA
Naziv: Rose-Wood d.o.o. M
anager: Čemer Enes
Adresa: Batuški lug, bb, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 030 265 402,Fax: 030 265 224
E-mail:rosewood@bih.net.ba
Weba stranica:www.rosewood.co.ba--------------------------------------------------------------------------------

Comments: Objavi komentar<< Home
Prijedloge,dopune ispravke, molim.

Archives

srpnja 2005   siječnja 2006   lipnja 2006   prosinca 2006   siječnja 2007   veljače 2007   ožujka 2007   rujna 2007  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?