Poslovni imenik Gornji Vakuf/Uskoplje


Visitor Map
Create your own visitor map!
ispravke i dopune: anteraic@comcast.net

subota, srpnja 09, 2005

 

OO HDZ USKOPLJE .

Naziv: OO HDZ USKOPLJE .
Manager: Adresa: Fra Anđela Zvizdovića, bb, 70280 Uskoplje
Telefon: 030 494 727

 

DISKONT TOX .

Naziv: DISKONT TOX .
Manager: Adresa: Kralja Tomislava, bb, 70280 Uskoplje
Telefon: 030 494 568
--------------------------------------------------------------------------------

 

KOMUNALNO JP Uskoplje

Naziv: KOMUNALNO JP Uskoplje
Manager: Adresa: Bana Josipa Jelačića, bb, 70280 Uskoplje
Telefon: 030 494 231
--------------------------------------------------------------------------------

 

STR GAMA-COPYGRAF USKOPLJE

Naziv: STR GAMA-COPYGRAF USKOPLJE
Manager: Adresa: Bana Josipa Jelačića, bb, 70280 Uskoplje
Telefon: 030 494 204
--------------------------------------------------------------------------------

 

TVORNICA OPRUGA d.d.Kontakt
Adresa:

«TVORNICA OPRUGA» dd

Branitelja Domovine bb

70280 Gornji Vakuf - Uskoplje,

Tel/fax: 00387 (0) 30 494 161E-mail: info@tvornica-opruga.ba

Direktor: Ljuban Vidović, Tel.: 00387 (0) 61 757 478

E-mail: direktor@tvornica-opruga.ba

Prodaja:

E-mail: prodaja@tvornica-opruga.ba

Marketing:

E-mail: marketing@tvornica-opruga.ba

 

FMO-UO-TR .

Naziv: FMO-UO-TR .
Manager: Adresa: Trnovača, bb, 70280 Uskoplje
Telefon: 030 494 159
--------------------------------------------------------------------------------

 

OPĆINA G.VAK.-USKOPLJE

Naziv: OPĆINA G.VAK.-USKOPLJE
Manager:
Adresa: Fra Anđela Zvizdovića, bb, 70280 Uskoplje
Telefon: 030 494 157, 494 101, 494 108, 494 068, 494 046

 

HT TKC SB Vitez , IJ Uskoplje

Naziv: HT TKC SB Vitez , IJ Uskoplje - voditelj
Manager:
Adresa: Branitelja domovine, bb, 70280 Uskoplje
Telefon: 030 494 113
--------------------------------------------------------------------------------

 

HP CP VITEZ IJ USKOPLJE

Naziv: HP CP VITEZ IJ USKOPLJE
Manager: Adresa: Branitelja domovine, bb, 70280 Uskoplje
Telefon: 030 494 112
--------------------------------------------------------------------------------

 

HT TKC SB Vitez , IJ Uskoplje , prodaja

Naziv: HT TKC SB Vitez , IJ Uskoplje , prodaja
Manager: Adresa: Branitelja domovine, bb, 70280 Uskoplje
Telefon: 030 494 097
--------------------------------------------------------------------------------

 

HP CP VITEZ OJ USKOPLJE

Naziv: HP CP VITEZ OJ USKOPLJE
Manager: Adresa: Branitelja domovine, bb, 70280 Uskoplje
Telefon: 030 494 096
--------------------------------------------------------------------------------

 

ŽUPNI URED BISTRICA

Adresa: Bistrica, bb, 70280 Uskoplje
Telefon: 030 495 782
--------------------------------------------------------------------------------

 

OPĆIN.SUD ZA PREKRŠ. USKOPLJE


Adresa: Fra Anđela Zvizdovića, bb, 70280 Uskoplje
Telefon: 030 494 698
--------------------------------------------------------------------------------

 

Vranica komerc d.o.o.

Djelatnost: MJEŠOVITA ROBA-TRGOVINA NA VELIKO I MALO
Naziv: Vranica komerc d.o.o.
Adresa: 317.slavne brigade, bb, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 265-500, 061/187-572
Fax: 265-500
--------------------------------------------------------------------------------

 

Univerzal d.o.o.

Djelatnost: GRAÐEVINSKI MATERIJALI-TRGOVINA NA VELIKO I MALO
Naziv: Univerzal d.o.o.
Adresa: Vrški put, bb, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 265-211, 061/169-745
Fax: 265-246
--------------------------------------------------------------------------------

 

Trgounion s.t.r.

Djelatnost: MJEŠOVITA ROBA-TRGOVINA NA MALO
Naziv: Trgounion s.t.r.
Adresa: 317.slavne brigade, bb, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 265-150
--------------------------------------------------------------------------------

 

Tehnika

Djelatnost: MAŠINE ZA OBRADU DRVETA-PROIZVODNJA
Naziv: Tehnika
Adresa: Manovica sokak, bb, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 030 265-082, 061/173-680,Fax: 030 265-082
E-mail: tehnogl@bih.net.ba--------------------------------------------------------------------------------

 

Staklorezacka radnja Kristal-Dijamant

Djelatnost: STAKLAR
Naziv: Staklorezacka radnja Kristal-Dijamant
Adresa: 317.slavne brigade, 55, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 265-035, 061/759-464
Fax: 265-035
--------------------------------------------------------------------------------

 

Spektar s.t.r.

Djelatnost: BOJE I LAKOVI-TRGOVINA NA MALO
Naziv: Spektar s.t.r.
Adresa: Bratstva i jedinstva, 30, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 265-259
--------------------------------------------------------------------------------

 

Smrcevice d.o.o.

Djelatnost: RUDNIK
Naziv Smrcevice d.o.o.
Adresa: Industrijska zona, bb, 70240
Telefon: 265-458,Fax: 265-458
Banka: Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo
Ziro racun: 1011310000084210
--------------------------------------------------------------------------------

 

Servis motornih pila s.z.r.

Djelatnost: MOTORNE PILE-SERVIS
Naziv: Servis motornih pila s.z.r.
Adresa: 317.slavne brigade, bb, 70240
Telefon: 030 286-265
--------------------------------------------------------------------------------

 

Saraj komerc d.o.o.


Djelatnost: HOTELI I MOTELI
Naziv: Saraj komerc d.o.o.
Adresa: 317 s.b.brigade bb, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 265-315,061 183-033
Fax: 265-315
E-mail: ecolic@bih.net.ba
Web adresa: www.saraj-komerc.com

 

Salon zabavni igara Spiel Berse

Djelatnost: ZABAVNI SALONI I IGRE NA SREÆU
Naziv: Salon zabavni igara Spiel Berse
Adresa: M. B. Stoèanina, 132, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 265-068, 061/173-432
Fax: 265-068
--------------------------------------------------------------------------------

 

Rose-Wood d.o.o.

Djelatnost: PILANA
Naziv: Rose-Wood d.o.o. M
anager: Čemer Enes
Adresa: Batuški lug, bb, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 030 265 402,Fax: 030 265 224
E-mail:rosewood@bih.net.ba
Weba stranica:www.rosewood.co.ba--------------------------------------------------------------------------------

 

Restoran Uskopaljski dvori

Djelatnost: RESTORAN
Naziv: Restoran Uskopaljski dvori
Adresa: Glavica, bb, 70280 Uskoplje
Telefon: 494-353, 063/335-286
--------------------------------------------------------------------------------

 

Restoran Park s.u.r.

Djelatnost: RESTORAN
Naziv: Restoran Park s.u.r.
Adresa: 317. slavne brigade, 1, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 265-031
Banka: Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo Filijala Gornji Vakuf
Ziro racun: 1011310000106330
--------------------------------------------------------------------------------

 

Privredna banka d.d. Sarajevo - Ekspozitura Gornji Vakuf

Djelatnost: BANKE I BANKARSKE INSTITUCIJE
Naziv: Privredna banka d.d. Sarajevo - Ekspozitura Gornji Vakuf
Telefon: 265-690

 

Pekara Kimi s.t.r.

Djelatnost: PEKAR
Naziv: Pekara Kimi s.t.r.
Adresa preduzeca: M.B.Stoèanina, bb, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 265-536, 061/719-150
--------------------------------------------------------------------------------

 

OŠ Pavic Polje

Djelatnost: OSNOVNE ŠKOLE
Naziv: OŠ Pavic Polje
Adresa: Pajiæ Polje, bb, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 286-827,Fax: 286-827
Banka: Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo Ekspozitura Gornji Vakuf
Ziro racun: 1011310000051140
--------------------------------------------------------------------------------

 

OŠ Gornji Vakuf j.u.

Djelatnost: OSNOVNE ŠKOLE
Naziv: OŠ Gornji Vakuf j.u.
Adresa: Zelenih Beretki. bb, Gornji Vakuf 70240
Telefon: 030 265-658,Fax: 030 265-671
--------------------------------------------------------------------------------

 

Orgnizacija porodica šehida I poginulih boraca

Djelatnost: UDRUŽENJA
Naziv: Orgnizacija porodica šehida I poginulih boraca
Adresa: M.B.Stoèanina, bb, Gornji Vakuf 70240
Telefon: 265-718
Banka: ABS bankka d.d. Sarajevo
Ziro racun: 1910540000001950
--------------------------------------------------------------------------------

 

Optika Softic s.z.r.

Djelatnost: OPTICAR
Naziv: Optika Softic s.z.r.
Adresa: Zlatnih ljiljana, bb, Gornji Vakuf 70240
Telefon: 265-090
--------------------------------------------------------------------------------

 

Obucarska radnja Ugarak s.z.r.

Djelatnost: OBUCAR
Naziv: Obucarska radnja Ugarak s.z.r.
Adresa: Bosanska, bb, Gornji Vakuf 70240
Telefon: 246-050

 

Mješovita srednja škola Gornji Vakuf

Djelatnost: SREDNJE ŠKOLE
Naziv: Mješovita srednja škola Gornji Vakuf j.u.
Adresa: M.B.Stocanina, bb, Gornji Vakuf 70240
Telefon: 265-654,Fax: 266-255
--------------------------------------------------------------------------------

 

Mješovita roba s.t.r.

Djelatnost: MJEŠOVITA ROBA-TRGOVINA NA MALO
Naziv: Mješovita roba s.t.r.
Adresa: M. Stcanina, bb, Gornji Vakuf 70240
Telefon: 265-585
Banka: Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo Poslovnica Gornji Vakuf
Ziro racun: 1011310000104870
--------------------------------------------------------------------------------

 

Lela s.t.r.

Djelatnost: BUTIK
Naziv: Lela s.t.r.
Adresa: Bosanska, 10, Gornji Vakuf 70240
Telefon: 266-333
Banka: Travnicka banka d.d. Travnik Ekspozitura Graèanica
Ziro racun: 1300001000161360
E-mail: esmedlam@bih.net.ba
--------------------------------------------------------------------------------

 

Knjižara Aida s.t.r.

Djelatnost: KNJIŽARA
Naziv: Knjižara Aida s.t.r.
Adresa: M.B.Stocanina, bb, Gornji Vakuf 70240
Telefon: 265-151
--------------------------------------------------------------------------------

 

Kicin d.o.o.

Djelatnost: POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA I DIJELOVI-TRGOVINA NA VELIKO I MALO
Naziv: Kicin d.o.o.
Adresa: Voljevac bb, Gornji Vakuf 70240
Telefon: 285-271,061 440-848,Fax: 285 271
--------------------------------------------------------------------------------

 

Karalic d.o.o

Djelatnost: BETONSKI PROIZVODI-PROIZVODNJA
Naziv: Karalic d.o.o.
Adresa: 317. slavne brigade, bb, Gornji Vakuf 70240
Telefon: 265 479, 061 183 015
--------------------------------------------------------------------------------

 

Kamel s.u.r.

Djelatnost: KAFANA
Naziv: Kamel s.u.r.
Adresa: Stocanina, bb, Gornji Vakuf 70240
Telefon: 265-585
Banka: Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo Poslovnica Gornji Vakuf
Ziro racun: 1011310000105550
--------------------------------------------------------------------------------

 

Izvor j.k.p.

Djelatnost: KOMUNALNA DJELATNOST
Naziv: Izvor j.k.p.
Adresa: Zlatnih ljiljana, bb, Gornji Vakuf 70240
Telefon: 265-422,Fax: 265-422
--------------------------------------------------------------------------------

 

Iskra d.o.o.

Djelatnost: ALUMINIJSKI PROIZVODI-TRGOVINA
Naziv: Iskra d.o.o.
Adresa: I.G.Kovacica, 7, Uskoplje 70280
Telefon: 494-049, 494-267, 063/334-172
Banka: Zagrebaèka banka BH d.d. Mostar Poslovnica Uskoplje
Ziro racun: 3382802200020160
E-mail: iskra@tel.net.ba
--------------------------------------------------------------------------------

 

Ingrup

Djelatnost: ŠLJUNAK I PIJESAK-VAÐENJE
Naziv: Ingrup
Adresa: Kralja Tomislava, bb, 70280 Uskoplje
Telefon: 495-683
Fax: 494-551
--------------------------------------------------------------------------------

 

Hari d.o.o.

Djelatnost: NEPREHRAMBENI ARTIKLI-TRGOVINA NA MALO
Naziv: Hari d.o.o.
Adresa: M.B.Stoèanina, bb, Gornji Vakuf 70240
Telefon: 030 266 106, 061 719 155
--------------------------------------------------------------------------------

 

Granit Mermer international d.o.o.

Djelatnost: KAMENOKLESARI I KAMENORESCI
Naziv: Granit Mermer international d.o.o.
Adresa: Industrijska zona, bb, Gornji Vakuf 70240
Telefon: 030 266 303,Fax: 030 266 303
Banka: Travnièka banka d.d. Travnik Ekspozitura Gornji Vakuf
Ziro racun: 1300001000156320
--------------------------------------------------------------------------------

 

Foto Rima s.z.r.

Djelatnost: ZLATARI
Naziv: Foto Rima s.z.r.
Adresa: Bosnska, 12, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 030 265 666
--------------------------------------------------------------------------------

 

Elma s.z.r.

Djelatnost: FRIZERI
Naziv: Elma s.z.r.
Adresa: 317. slavne brigade, 39, Gornji Vakuf70240
Telefon: 030 265 231
--------------------------------------------------------------------------------

 

Džemat d.o.o.

Djelatnost: STAKLARI
Naziv: Džemat d.o.o.
Adresa: M.B.Stoèanina, bb, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 265-520, 061/154-225
Fax: 265-450
Banka: Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo Poslovnica Gornji Vakuf
Ziro racun: 1011310000018060
--------------------------------------------------------------------------------

 

Dom zdravlja Gornji Vakuf

Djelatnost: BOLNICE I KLINIÈKI CENTRI
Naziv: Dom zdravlja Gornji Vakuf
Adresa preduzeca: Branilaca grada, bb, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 030 265 502, 030 265 627
--------------------------------------------------------------------------------

 

Diskont voce i povrce

Djelatnost: VOCE I POVRCE-TRGOVINA NA VELIKO I MALO
Naziv: Diskont voce i povrce
Manager:Adresa: 317.slavne brigade, bb, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 030 266 008, 061 754 882
--------------------------------------------------------------------------------

 

Demus d.o.o.

Djelatnost: ZLATAR
Naziv: Demus d.o.o.
Adresa: 317. slavne brigade, bb, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 265-342, 061/751-866
Fax: 265-342
--------------------------------------------------------------------------------

 

Crveni križ FBiH - Opcinska organizacija Uskoplje

Djelatnost: HUMANITARNE ORGANIZACIJE I DRUŠTVA
Naziv: Crveni križ FBiH - Opęinska organizacija Uskoplje
Adresa: Fra Anðela Zvizdoviæa, bb, 70280 Uskoplje
Telefon: 030 494 068
Fax: 030 494 510
--------------------------------------------------------------------------------

 

Crveni križ FBiH - Opęinska organizacija Gornji Vakuf

Djelatnost: HUMANITARNE ORGANIZACIJE I DRUŠTVA
Naziv: Crveni križ FBiH - Opęinska organizacija Gornji Vakuf
Adresa: Veterana rata, bb, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 265-510
--------------------------------------------------------------------------------

 

Butik Dž&S s.t.r.

Djelatnost: BUTIK
Naziv: Butik Dž&S s.t.r.
Adresa: M. B. Stoèanina, bb, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 265-468
--------------------------------------------------------------------------------

 

Bosna osiguranje d.d. Sarajevo - Ekspozitura Gornji Vakuf

Djelatnost: OSIGURAVAJUCE DRUŠTO
Naziv: Bosna osiguranje d.d. Sarajevo - Ekspozitura Gornji Vakuf
Adresa: M. B. Stocanina, bb, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 265-106
Fax: 265-106

 

Bililo s.t.r.

Djelatnost: BUTICI
Naziv: Bililo s.t.r.
Adresa: M. B. Stocanina, bb, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 030 265 542

 

BH Petrol d.o.o.

Djelatnost: BENZINSKE STANICE
Naziv: BH Petrol d.o.o.
Adresa: Gladno polje bb, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 030 265-336
--------------------------------------------------------------------------------

 

Autoservis Luketina

Djelatnost: AUTOSERVISI
Naziv: Autoservis Luketina
Adresa: Bana Jelaèiæa, bb, 70240 Uskoplje
Telefon: 494-500, 063/352-709
--------------------------------------------------------------------------------

 

Autodijelovi s.z.r.

Djelatnost: AUTODIJELOVI-TRGOVINA NA MALO
Naziv: Autodijelovi s.z.r.
Adresa: Javiæ, 1, 70240Telefon: 265-302
Banka: Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo Poslovnica Gornji Vakuf
Ziro racun: 1011310000047930
--------------------------------------------------------------------------------

 

APUP Auto Commerce d.o.o.

Djelatnost: TEHNIÈKI PREGLED VOZILA
Naziv: APUP Auto Commerce d.o.o.
Adresa: Trnovaèa, bb, 70280 Uskoplje
Telefon: 030 494 880, 063 330 712,Fax: 030 494 880
Banka: zagrebacka banka BH d.d. mostar Poslovnica Uskoplje
Ziro racun: 3382802200006970
E-mail: slavko.mikulic@tel.net.ba
--------------------------------------------------------------------------------

 

Aluplast inžinjering d.o.o.

Djelatnost: BRAVARIJA PLASTIÈNA-PROIZVODNJA
Naziv: Aluplast inžinjering d.o.o.
dresa: Dž. Bijedięa, bb, 70240 Gornji Vakuf
Telefon:030 265-243, 061/162-027
E-mail: alingg@bih.net.ba
Web adresa: www.aluplast-inzinjering.biz
--------------------------------------------------------------------------------

 

Agro-Lašva d.o.o.

Djelatnost: AGREGATI
Naziv: Agro-Lašva d.o.o.
Adresa: Pavic polje,70240 Gornji Vakuf
Telefon: 496-053,063/431-805
--------------------------------------------------------------------------------

 

Agrocentar d.o.o.

--------------------------------------------------------------------------------
Djelatnost: MLIJEKO I MLIJEÈNI PROIZVODI-PROIZVODNJA
Naziv: Agrocentar d.o.o.
Adresa: Pajic polje bb, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 286-210,061/183-093Fax: 265-651
--------------------------------------------------------------------------------

 

Aga-Kula d.o.o.

Djelatnost: GRAÐEVINAR
Naziv: Aga-Kula d.o.o.
Adresa: 317. slavne brdske brigade, bb, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 266-410, 061/198-439
--------------------------------------------------------------------------------

 

Advokat Ivan Šaric

Adresa:
Šarić Ivan
Branitelja domovine bb, 70280 Uskoplje
tel/fax 030 494-012
063 333-404
E-mail: ivan.saric@tel.net.ba
--------------------------------------------------------------------------------

 

Advokat Povo Pilić


Pilić Pavo
Košute,I.G.Kovačića 5
030 494-047,
063 827-198

 

Advokat Midhat Gekić


Gekić Midhat
Džemala Bijedića bb, 70240 Gornji Vakuf/Uskoplje
030 265-760
061 154-431
--------------------------------------------------------------------------------

 

Casne Sestre Kćeri Milosrđa


Adresa: Bana Josipa Jelačića 14 , 70280 Uskoplje
Telefon: 030 494 318
Fax:
Banka:
Ziro racun:
E-mail:
Web adresa:
--------------------------------------------------------------------------------

 

Zlatara handball s.z.r.

Djelatnost: ZLATAR
Naziv preduzeca: Zlatara handball s.z.r.
Manager:
Adresa: Javic, 3, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 030 265 111, 061 186 629
Fax:
Banka: Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo Ekspozitura Gornji Vakuf
Ziro racun: 1011310000052980
E-mail:
Web adresa:
--------------------------------------------------------------------------------

 

SREDNJA ŠKOLA Uskoplje


Manager:
Adresa: Kralja Tomislava, bb, 70280 Uskoplje
Telefon: 030 494 039
Fax:
Banka:
Ziro racun:
E-mail:
Web adresa:
--------------------------------------------------------------------------------

 

Estetic s.z.r.

Naziv preduzeca: Estetic s.z.r.
Manager: Adresa: Kralja Tomislava, bb, 70280 Uskoplje
Telefon: 030 494 038
Fax:
Banka:
Ziro racun:
E-mail:
Web adresa:
--------------------------------------------------------------------------------

 

ŽUPA UZNESENJA BDM

Naziv: ŽUPNI URED Uskoplje
Fra Dominko Batinić, župnik
Fra Mirko Bobaš, žup. vikar
Fra Zoran Jaković, žup. vikar
Adresa: Bana Josipa Jelačića 14, 70280 Uskoplje
Telefon: 030 494 035
Fax: 30 494 036
Banka:
Ziro racun:
E-mail:
Web adresa:
--------------------------------------------------------------------------------

 

MUP ŽUPAN.SRED.BOSNA Policijska postaja

Djelatnost: POLICIJA
Naziv: MUP ŽUPAN.SRED.BOSNA Policijska postaja
Manager: Adresa:Fra Anđela Zvizdovića, bb 70280 Uskoplje
Telefon: 030 494 024,0494 110, 494 092
Fax:
Banka:
Ziro racun:
E-mail:
Web adresa:
--------------------------------------------------------------------------------

 

OSNOVNA ŠKOLA Uskoplje

Djelatnost: OSNOVNA SKOLA
Naziv: OSNOVNA ŠKOLA Uskoplje
Manager:
Adresa: Bana Josipa Jelačića, bb, 70280 Uskoplje
Telefon: 030 494 018
Fax:
Banka:
Ziro racun:
E-mail:
Web adresa:
--------------------------------------------------------------------------------

 

ODVJETNIK Pilic

Djelatnost: ODVJETNIK
Naziv: ODVJETNIK Pilic
Manager: Pavo Pilic
Adresa: Ivana Gorana Kovačića, 5, 70280 Uskoplje
Telefon: 030 494 047
Fax:
Banka:
Ziro racun:
E-mail:
Web adresa:
--------------------------------------------------------------------------------

 

OSNOVNA ŠKOLA Pavic Polje

Djelatnost: OSNOVNA ŠKOLA
Naziv: OSNOVNA ŠKOLA Pavic Polje
Manager: Adresa: Pavic polje, bb, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 030 286 827
Fax: 030 286 827
Banka:
Ziro racun:
E-mail:
Web adresa:
--------------------------------------------------------------------------------

 

HNK Sloga Uskoplje

HNK Sloga Uskoplje
Web adresa:http://slogauskoplje.blog.hr/

 

Važniji telefonski brojevi :

POLICIJA 122
VATROGASCI 123
HITNA POMOĆ 124
POMOĆ NA CESTAMA 1282/1285/1288
SOS TELEFON 1209, 051/314 518; 032 418 603, 035 251 666
Tačno vrijeme 125
Obavještenja o brojevima pretplatnika1182/ 1185/ 1186/ 1188
Prijava međumjesnih razgovora u poluautomatskom saobraćaju 1200
Prijava međunarodnih razgovora 1201
Vojna policija 1206
Vojna medicinska hitna pomoć 1207
Prijava smetnji 1272
Poziv u određeno vrijeme 1401/ 1400
Test telefonskog aparata 1405
Ultra centar za brigu o korisnicima 1423
Taxi služba 1515
Poziv u hitnim slučajevima 112

 

Motel Saraj


Odgovorna osoba: Emir Čolić, direktor

70240 Gornji Vakuf-Uskoplje, 317. slavne brdske brigade bb

Telefon: 030 265 315

 

Planinarsko društvo Goran

Odgovorna osoba: Namik Karamustafić, predsjednik

70240 Gornji Vakuf, Mehmed-bega Stočanina bb

Telefon: 030 265 791

 

Ženski rukometni klub Sloga

Ženski rukometni klub Sloga

70240 Gornji Vakuf, Zelenih beretki bb

Telefon: 030 265 671

 

Rukometni klub Sloga

Rukometni klub Sloga

Odgovorna osoba: Dževad Dedić, sekretar

70240 Gornji Vakuf, Manovića sokak 7

Telefon: 030 265 715

 

Zubna Ordinacija Masetic

Djelatnost: STOMATOLOG
Naziv: Zubna Ordinacija Masetic
Manager: Adresa: Bosanska, 12, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 030 265 075, 061 187 569
Fax:
Banka:
Ziro racun:
E-mail:
Web adresa:
--------------------------------------------------------------------------------

 

Gorska Služba Spašavanja

Djelatnost:
Naziv: Gorska Služba Spašavanja
Manager: Adresa: Bosanska, 12, 70240 Gornji Vakuf
Telefon: 030 265 743, 265 719
Fax:
Banka:
Ziro racun:
E-mail:
Web adresa:
--------------------------------------------------------------------------------

 

HDZ

Djelatnost: POLITICKA STRANKA
Naziv: HDZ
Manager: Zrinko Tokić
Adresa: 70280 Uskoplje
Telefon: 063 363 199
Fax:
Banka:
Ziro racun:
E-mail:
Web adresa:

--------------------------------------------------------------------------------

 

Omladinski Centar

70240 Gornji Vakuf
Telefon: 061 187 432, 030 260 520,
Fax:
Banka:
Ziro racun:
E-mail: ocgv@gmx.net
Web adresa: http://hypatia.ss.uci.edu/istudies/peace/db/bos_ycgv.html

 

Lovačko društvo Uskoplje

Lovačko društvo Uskoplje

70280 Uskoplje

Telefon: 030 494 585

Prijedloge,dopune ispravke, molim.

Archives

srpnja 2005   siječnja 2006   lipnja 2006   prosinca 2006   siječnja 2007   veljače 2007   ožujka 2007   rujna 2007  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?