Poslovni imenik Gornji Vakuf/Uskoplje


Visitor Map
Create your own visitor map!
ispravke i dopune: anteraic@comcast.net

petak, veljače 09, 2007

 

"Fish - Čelić" - Gornji Vakuf/Uskoplje


Adresa: Bosanska b.b., Gornji Vakuf
Telefon, fax, e-mail, web adress: 030 265-355
Ime i prezime vlasnika, direktora: Fahrija Čelić
Status - vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje - reizgradnje: 1999./ 2000.
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 6,0 - 11,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) punosistemni - beton
Mrijestilište - korisne vode (m² / m³) 30
Rastilište - korisne vode (m² / m³) 320
Tovilište - korisne vode (m² / m³) 620
Kavezi - korisne vode (m² / m³)
izvor: www.bistrobih.ba/Ribogojilista_u_BiH_I_dio.htm

petak, veljače 02, 2007

 

Udruženje privrednika-gospodarstvenika Općine Gornji Vakuf - Uskoplje

Udruženje privrednika-gospodarstvenika Općine Gornji Vakuf - Uskoplje
Telefon: 030 265 053

 

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE SBK / ŽSB

Gornji Vakuf - Uskoplje
Drino Mahmut
Kralja Tomislava bb,
Gornji Vakuf-Uskoplje
tel/fax : 030/494-158

 

Kičin d.o.o.

Kičin d.o.o.
Voljevac, Gornji Vakuf - Uskoplje
Telefon/faks: 030/285-271
E-mail: kicin@bih.net.ba

Prijedloge,dopune ispravke, molim.

Archives

srpnja 2005   siječnja 2006   lipnja 2006   prosinca 2006   siječnja 2007   veljače 2007   ožujka 2007   rujna 2007  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?